Nationale Wetenschapsagenda

Wetenschappers, universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven gaan samen met maatschappelijke organisaties de Nationale Wetenschapsagenda bepalen. Hierin komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op moet gaan richten.

Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kunnen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?

 

In de Nationale Wetenschapsagenda worden de krachten van alle verschillende partijen gebundeld en wordt samenwerken tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd.

 

De Kenniscoalitie - bestaande uit de VSNU, de Vereniging Hogescholen, TNO/TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO, KNAW en de NFU- gaat deze Nationale Wetenschapsagenda opstellen. De opdracht vloeit voort uit de Wetenschapsvisie 2025 die het kabinet in november 2014 heeft gepresenteerd.

 

In het najaar van 2015 komt de Kenniscoalitie met de invulling van de agenda.