Wat drijft een mens om te discrimineren?


Voor de wet is iedereen gelijk, maar in de samenleving komt het nog vaak voor dat mensen anders worden behandeld vanwege hun geslacht, huidskleur, seksuele oriëntatie en meer. Wat drijft een mens om anderen te discrimineren?

Van oudsher leven mensen in groepen en hebben we onderscheid gemaakt tussen die groepen. Mensen maken onderscheid tussen hun ‘eigen’ groep en de ‘andere’, waardoor ze weten met wie zij samenwerken en met wie zij concurreren. Dit onderscheid kan ook aanzetten tot conflict, waar discriminatie een uitingsvorm van is.

Lees verder op nu.nl