De Startimpuls NWA is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is bedoeld om een vliegende start te maken met de implementatie van de NWA. In samenspraak met de universiteiten, hogescholen, NWO en de KNAW is een eerste bedrag van € 32 miljoen vrijgemaakt. Daarmee kan een start worden gemaakt met routes die aansluiten bij actuele vraagstukken voor OCW als vakdepartement. Tevens kunnen enkele eerste investeringen worden gedaan in de versterking van de brede basis van het bestel voor onderzoek en innovatie. Zie voor meer details.