Manifest Jongeren Challenge

Jongeren challenge

Tijdens de persconferentie over het coronavirus op dinsdag 19 mei 2020 riep Mark Rutte jongeren op om actief mee te denken over de toekomst van het land tijdens en na de coronacrisis. De Nationale Wetenschapsagenda greep deze oproep aan om een challenge te organiseren voor jongeren die gehoor wilden geven aan deze oproep.

De vijf onderzoeksteams hebben een advies geschreven om hun enthousiasme en de learnings over het betrekken van jongeren bij onderzoek en beleid.

Het manifest werd op vrijdag 30 april overhandigd aan premier Mark Rutte door Eveline Crone van de Erasmus Universiteit en Mohamed Guled, één van de jongeren die meewerkte aan de jongeren challenge. In het manifest adviseren de wetenschappers jongeren te betrekken bij de vorming van beleid door co-creatie, inzichten van jongeren mee te nemen in het beleid en beleid of onderzoeksresultaten veel toegankelijker te maken

Aan de slag met jongeren

Vijf topwetenschappers en hun onderzoeksteams zijn met jongeren aan de slag gegaan om antwoorden te formuleren op de vijf ingediende vragen van deze jongeren over de coronacrisis. Honderden vragen zijn ingestuurd, elke wetenschapper heeft één vraag geselecteerd die ze het meest belangrijk vinden om nu te onderzoeken. Daaruit zijn 5 thema’s ontstaan.

 1. Hoe betrekken we jongeren bij beleid?
 2. Wat is de impact van corona op jongeren?
 3. Helpt een historisch perspectief jongeren om de coronacrisis beter te begrijpen?
 4. Wat is de impact van corona op kwetsbare jongeren?
 5. Hoe kunnen we de lessen uit coronacrisis gebruiken om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen rondom het klimaat?

De talkshow 

Tijdens de talkshow op dinsdag 8 juli 2020 werden de winnende vragen bekend gemaakt. Eveline van Rijswijk ontving de jongeren van winnende vragen en teams van wetenschappers. Verder was Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging te gast als vertegenwoordiger van Coalitie-Y. Verder nemen de winnaars de kijkers mee in hoe ze op hun vraag zijn gekomen en de wetenschappers leggen uit hoe zij het onderzoek uit gaan voeren.

 • Over de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren

  Ton Liefaard, Hoogleraar Kinderrechten van de Universiteit Leiden i.s.m. UNICEF

  Ton Liefaard was op zoek naar vragen van jongeren die vanuit hun eigen ervaring weten welke problemen er ontstaan zijn door de coronacrisis, welke oplossingen er nodig zijn en wat we kunnen leren voor de toekomst. Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en werkt veel samen met UNICEF. Ton Liefaard gaat aan de slag met vragen over de invloed die de coronamaatregelen hebben gehad op het leven van Nederlandse kinderen en jongeren. Hoe kunnen we voorkomen dat bepaalde kinderen en jongeren harder worden geraakt dan anderen? Denk hierbij aan vragen over kinderrechten, school, armoede, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, onveiligheid of geweld.

 • Over een duurzame levensstijl na de coronacrisis

  Reint Jan Renes, HvA lector Psychologie voor een Duurzame stad. 

  Door de coronacrisis zijn we ons in een korte tijd heel anders gaan gedragen. We leerden onszelf aan om in onze ellebogen te hoesten en niezen en regelmatig handen wassen werd binnen no time een gewoonte. En door Corona zijn we ons klimaatvriendelijker gaan gedragen: we vliegen nu minder en doen minder impulsaankopen. Hierdoor is er minder CO2-uitstoot. Andere veranderingen zijn juist weer niet duurzaam. Zo zijn we meer online gaan bestellen en kopen we meer hygiënische wegwerpproducten zoals schoonmaakdoekjes en mondkapjes.

  Reint Jan Renes wil graag aan de slag met vragen van jongeren die hier mee te maken hebben. Vragen als: Hoe komt het dat we ons gedrag tijdens een crisis ineens zo snel aan kunnen te passen? Kunnen we iets verzinnen waardoor we ons klimaatvriendelijk gedrag net zo snel aan kunnen leren als het niezen in je elleboog? En wat kunnen we doen om ons duurzame gedrag vol te blijven houden als de coronacrisis voorbij is? De winnende vragensteller gaat samen met Reint Jan en zijn collega’s een onderzoek opzetten. Zo kun je echt een verschil maken.

 • Over wat we nú kunnen doen voor een betere toekomst na de coronacrisis

  Eveline Crone, Suzanne van de Groep en Renske van der Cruijssen, Erasmus Universiteit Rotterdam en SYNC Lab 

  De corona maatregelen hebben het leven van jongeren en kinderen veel veranderd. Als jongere heb je behoefte om de wereld te ontdekken, veel nieuwe vrienden te maken en om iets goeds te doen voor je omgeving, hoe klein ook. Dat zag je ook tijdens de coronacrisis, waar er in rap tempo allerlei initiatieven zijn opgezet. Van kleine dingen als boodschappen doen voor de (oudere) buurvrouw, tot grotere initiatieven waarbij voedselpakketten worden gemaakt en verspreid door jongeren.

  Eveline Crone doet samen met haar collega’s Renske van der Cruijsen en Suzanne van de Groep onderzoek naar hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe dat invloed heeft op wat we denken en doen in de maatschappij. Eveline en haar collega’s zijn daarom op zoek naar jongeren die ideeën en vragen hebben over hoe jongeren meer betrokken kunnen worden bij wat we nú kunnen doen om stráks beter uit deze crisis te komen. Wat voor kansen zijn er om gezamenlijk meer te bereiken? Hoe kunnen we op een slimme manier het schoolsysteem beter maken? Kunnen we via een virtuele stad meer voor andere betekenen? In wat voor wereld willen jongeren zelf het liefst wonen?

 • Over crisissituaties van vroeger en nu

  Beatrice de Graaf en Mila Bammens van de Universiteit Utrecht 

  Waar maak jij je zorgen om tijdens de coronacrisis of juist straks na de coronacrisis? Uit onderzoek blijkt dat gevoelens van angst minder worden als je weet dat mensen vroeger ook gevaar liepen door ziektes, rampen en oorlog, maar dat deze mensen daar ook weer bovenop zijn gekomen. Historici Beatrice de Graaf en Mila Bammens weten alles over crisissituaties van vroeger en nu. Bijvoorbeeld: Hoe pak je een crisis aan en welke oplossingen zijn er? Wat kunnen we leren over de omgang met crisis vroeger, van rampen en ziektes tot terroristische aanslagen? Wat kunnen we van het verleden leren over omgang met onveiligheid, crisis en onzekerheid?

  Wil jij weten of jouw zorgen terecht zijn? Dan ben hier je bij Beatrice en Mila aan het goede adres.

 • Over de corona-samenleving en (kwetsbare) jongeren

  Odilia Laceulle van de Universiteit van Utrecht

  Het leven van jongeren kan soms behoorlijk intens zijn, er gebeurt zoveel op school, thuis, met vrienden. En nu al helemaal. Dat terwijl je kindertijd en jeugd veel invloed heeft op je verdere leven: op je psychologische gezondheid, maar ook op sociaal gebied wat betreft school en werk. Odillia Laceulle doet onderzoek naar hoe een kwetsbare situatie, zoals de huidige tijd, je functioneren in de toekomst beïnvloedt.

  Begrijpen hoe de levens van jonge mensen veranderd is door de coronacrisis en sociale afstand is belangrijk om te weten hoe we geestelijke gezondheidszorg, school en sociaal beleid beter kunnen maken. Samen met Reinier van Arkel, GGD Hart voor Brabant en Koning Willem I college verricht Odilia daarom de komende maanden onderzoek naar de impact van sociale afstand op de psychologische gezondheid van (kwetsbare) jongerenWe willen graag van jou weten welke vragen en zorgen jij hebt op het gebied leren, werken en vriendschappen tijdens of straks na corona.

NWA

De Jongeren Challenge is een initiatief van de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met: Unicef Nederland, Universiteit Leiden / Leiden University, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Erasmus SYNC Lab, Reinier van Arkel, Hogeschool van Amsterdam – HvA, en Coalitie-Y. Met speciale dank aan WMO Radar, DOCK, MDT op Zuid, Buro Blikopener, Inclusia en PIT010.