Op 9 maart 2018 kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, in een Kamerbrief aan dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Op 8 mei kondigde de minister tijdens een feestelijke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger de publicatie van de eerste call for proposals aan (video-impressie van de bijeenkomst).

Budget
Voor het NWA-programma is in 2018 in totaal 70 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Binnen het budget voor 2018 is voor de eerste financieringsronde 52,2 miljoen euro beschikbaar.

NWA-ORC
Op 24 mei lanceerde NWO de eerste financieringsronde – Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma bestrijkt alle disciplines en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast én praktijkgericht onderzoek.

Tijdpad
In de eerste ronde wordt met vooraanmeldingen gewerkt. De deadline voor de vooraanmeldingen verstreek op 11 september 2018. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen is uitgesteld tot 31 januari 2019. Een tweede financieringsronde wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.