Op 9 maart 2018 kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, in een Kamerbrief aan dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Voor het NWA-programma is in 2018 in totaal 70 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020.


Eind mei lanceerde NWO de eerste financieringsronde – Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma zal alle disciplines bestrijken en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Meer informatie over het NWO-onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda vindt u op de website van NWO: www.nwo.nl/nwa.

Ben je nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis van de Nationale Wetenschapsagenda en het NWO-onderzoeksprogramma ter uitvoering van de wetenschapsagenda? Deze animatie illustreert het in nog geen twee minuten.