De organisaties die zijn aangesloten bij de Kenniscoalitie hebben de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld. Hiertoe vormden zij een stuurgroep onder voorzitterschap van hoogleraren Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Louise Gunning heeft De Graaf en Rinnooy Kan opgevolgd na de oplevering van de Nationale Wetenschapsagenda.

De klankbordgroep gaf de stuurgroep gevraagd en ongevraagd advies, participeerde in de conferenties en heeft relaties gelegd met strategische agenda’s, kennisinstellingen en adviesorganen.

Het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda is ondergebracht bij NWO en ondersteunt de stuurgroep en de voorzitter.

Voorzitter 2016 – Louise Gunning

Louise Gunning Louise Gunning (1951) is universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA. Gunning (1951) promoveerde aan de Erasmus Universiteit (EUR). Als onderzoeker was zij verbonden aan de Universiteit van Leuven en aan de EUR. Ook werkte Gunning als beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS. In 1991 werd zij benoemd tot hoogleraar Sociale geneeskunde aan de UvA. Van 1995 tot 1997 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanaf 1997 was Gunning lid van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en vice-decaan. In 2001 werd zij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de UvA. Gunning was voorzitter van de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Zij was voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA. Gunning-Schepers is sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen Schiphol Group en vervult per 1 september 2015 de functie van voorzitter. Zij is Kroonlid van de SER.
(fotograaf Liesbeth Dingemans)