Over ons

De Nationale Wetenschapsagenda wil een brug slaan tussen wetenschap en maatschappij. We richten ons op de uitdagingen van morgen, om tot onderzoek te komen dat onze kenniseconomie en de samenleving versterkt. Aan de basis van de Wetenschapsagenda staan bijna 12.000 ingediende vragen aan de wetenschap. Elke Nederlander kreeg in 2015 de kans om hieraan bij te dragen. Deze vragen zijn gebundeld in 25 thema’s waarbinnen onderzoekers samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag gaan.

De Nationale Wetenschapsagenda gaat samen met de Kenniscoalitie en andere partijen binnen de onderzoekswereld op zoek naar de relevante onderzoeken en onderzoekers op verschillende terreinen. De Kenniscoalitie communicatie klankbordgroep bestaat uit universiteiten, hogescholen, KNAW, universitair medische centra, TO2, VNO-NCW, rijkskennisinstellingen, museumvereniging en Science Centers en instituten voor toegepast onderzoek.

Meer lezen over de NWA op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
www.nwo.nl/nwa