NWA is partner in de editie 2017-2018 van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren (NWAS). De NWAS daagt scholieren uit hun stem te laten horen. Zij worden opgeroepen om na te denken over wat zij belangrijk vinden. Wat verwachten zij van de wetenschap? Wat zien zij als belangrijke thema’s, en waarom? Aan de NWAS is een gratis lesprogramma verbonden. In het najaar worden scholen verder geïnformeerd.