Wie het heeft over ons bestaan, komt daarbij ook terecht bij grotere kwesties, zoals de vraag waarom wij als mens op aarde zijn. Het is een vraag waar religie ook antwoorden biedt. Maar hoe verhouden deze antwoorden zich tot de wetenschap? En wat kan de wetenschap zeggen over het bestaan van een god?