Bouwstenen van het bestaan

Al honderdduizenden jaren loopt de mens rond op planeet aarde. Ons bestaan lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo? Want wie zijn wij en waar komen we precies vandaan? En waarom is er juist op aarde leven ontstaan?

De mogelijkheden om ons heelal te bestuderen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. We turen de ruimte af op zoek naar onbekende planeten en plekken waar mogelijk leven zou kunnen zijn.

Tegelijkertijd begrijpen we steeds beter uit welke elementen we zelf bestaan en wat de omstandigheden zijn waaronder leven kan ontstaan. Het zijn vragen die fascineren en verwonderen. Vragen ook waar de wetenschap steeds betere antwoorden op kan geven.

Naar mars

We beginnen op een plek ver weg van ons vandaan: Mars. Plannen om deze planeet te bezoeken zijn al gemaakt. Wat is er nodig om een bemande reis te ondernemen? En als we naar Mars gaan, wat zouden we daar dan doen? Of zijn er redenen waarom we die reis helemaal niet moeten ondernemen?

Lees meer
God vs Wetenschap

Wie het heeft over ons bestaan, komt daarbij ook terecht bij grotere kwesties, zoals de vraag waarom wij als mens op aarde zijn. Het is een vraag waar religie ook antwoorden biedt. Maar hoe verhouden deze antwoorden zich tot de wetenschap? En wat kan de wetenschap zeggen over het bestaan van een god?

Lees meer
Evolutie

Tenslotte kijken we naar de wezens die de aarde bevolken, naar onszelf maar ook naar dieren. De mens is in zijn lange tijd op aarde sterk geëvolueerd. Welke kenmerken komen daar uit voort? En kunnen we zo ook het gedrag van dieren verklaren?

Lees meer
Lees meer

Buiten reizen naar Mars, het al dan niet bestaan van een opperwezen en de evolutie speelt er meer binnen het thema Bouwstenen van het bestaan. Kijk hier voor meer content.

Lees meer