Individu en samenleving

Samenleven doen we allemaal, in onze straat, buurt, dorp of stad en land. De vraag is wat een goede manier is om dat te doen. Kunnen we een samenleving creëren zonder pesten, burenruzies of eenzaamheid? En welke uitdagingen ontstaan er door de multiculturele samenleving?

Gelijkheid speelt een belangrijke rol binnen een samenleving. Maar wat als de verschillen groot zijn, bijvoorbeeld op financieel vlak? Is er een systeem te bedenken dat deze verschillen verkleind? Tenslotte kijken we naar het grootste verband waarin we samenleven: de Europese Unie, haar verleden, heden en toekomst. Wat betekent het samenleven binnen de EU voor ons land?

1 november meer over Individu en Samenleving.