Mens, milieu en economie

Het zijn vragen die fascineren en verwonderen. Vragen ook waar de wetenschap steeds betere antwoorden op kan geven. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om ons heelal te bestuderen sterk toegenomen. We turen de ruimte af op zoek naar onbekende planeten en plekken waar mogelijk leven zou kunnen zijn. Tegelijkertijd begrijpen we steeds beter uit welke elementen we zelf bestaan en wat de omstandigheden zijn waaronder leven kan ontstaan.

Ontwikkelingen als de plastic soep, de opwarming van de aarde en afnemende biodiversiteit hebben het milieu hoog op de agenda gezet. Vragen hoe we onze economie circulair kunnen maken en hoe we in de toekomst in onze energie kunnen voorzien worden steeds relevanter.

Dit heeft gevolgen voor allerlei zaken in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld de manier waarop we ons verplaatsen of wonen; doen we dat in de toekomst in huizen die alle energie zelf opwekken? Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen. De stijgende zeespiegel stelt ons voor de vraag hoe we overstromingen voorkomen bij een te sterke stijging. Of zijn er soms manieren om in te grijpen in het klimaat om het tij te keren? 

Vanaf 1 mei dus meer over Mens, milieu en economie!